Kot podjetje, ki organsko prerašča v poslovni sistem, lahko ponudi naslednje storitve: